Gönüllü Ol
Bültene Abone Ol

Fellowship Programı

YSA Fellowship Programı her yıl 2 kez açılan çağrı neticesinde seçilen gençlerin katıldığı ve tüm fellow adaylarının birbirine paralel ilerleyerek kendilerini geliştirdikleri bir süreçtir.

Kendi alanında uzman ve seçkin liderler yetiştirilmesini ve bu liderlerin program sonunda kendi girişimlerini kurarak topluma ilham veren liderler olmalarını hedefler. YSA Fellowship programı alanın önde gelen liderlik programlarının tamamının incelenmesi sonucunda uzman isimler tarafından aylar süren bir hazırlık süreci neticesinde oluşturulmuştur. Program kapsamında Harvard Business Review ile iş birliği yapılmakta ve vaka çalışmalarında bu kurumun içerikleri kullanılmaktadır. YSA Fellowship Programı katılımcılarına hem konu bazlı teknik bilgiler hem de genel yetenek ve özellikleri arttırmaya yönelik içerikler sunar.

YSA Fellowship programına seçilim süreci zorlu ve çok rekabetçi bir süreçtir. Her yıl 2 kez açılan çağrı ile YSA gönüllüsü olsun olmasın tüm gençler programa başvururlar ve mülakat ile başarılı olan adaylar kabul edilir. Programa seçilenler I-GEM isimli bir Fellowship başlangıç eğitimi alırlar. Eğitimin ardından 6 ay sürecek aktif eğitim dönemi başlar. Bu süreçte Fellow adayları verilen çeşitli görevleri yerine getirir. 6 ay sonunda başarılı olan ve programı takip eden fellow adayları 4000 Euro katılım ücreti bulunan Trust Liderlik Okulu’na burslu olarak davet edilirler. Bu program üst düzey liderlik ve kişisel gelişim içeriklerinin takım olma kabiliyetleri ile birleştirildiği seçkin bir eğitimdir.

YSA Fellowship Programını tamamlayanlara program dahilindeki tüm başlıklar için ayrı birer sertifika verilir, bu kişilerin isimleri YSA internet sitesindeki Fellowlarımız başlığına eklenir, projelerine derneğimiz tarafından micro-funding sağlanır ve YSA Fellow ağına dahil olurlar.

YSA Fellowship programı katılımcılarının ilgi alanlarına göre 6 farklı alanda verilmektedir. Katılımcı adaylarının başvuru esnasında bu alanlardan birisini seçmeleri beklenmektedir. Her alandaki katılımcılara o alana özgü derinlemesine bilgiler videolar, okuma parçaları, alanın uzmanları ile buluşmalar vasıtasıyla aktarılmakta ayrıca her alanda ortak olarak verilen bazı genel alt modüller de bulunmaktadır. Bu 6 başlık ve her başlıktaki alt kazanımlar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Gençlik Sağlığı

Bağımlılıklar
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Bulaşıcı Hastalıklar
Ruh Sağlığı
Beslenme ve Fiziksel Aktivite

Çevre ve Sürdürülebilirlik

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Sürdürülebilir Enerji ve Doğal Kaynaklar
Sürdürülebilir Şehirler ve Mobilite
Ekolojik Okuryazarlık

Kültür ve Yaratıcılık

Yaratıcı Platformlar
Kampanya Kurgulama ve Yönetimi
Kültürlerarası Etkileşim
Medya Okuryazarlığı
Yenilikçi Sanat

İş ve Girişimcilik

Girişimcilik 101
Start-up Habitatı ve Yenilikçi İş Fikirleri
Genç Girişimciler İçin Yol Haritası
Kariyer Planlama

Sosyal Katılım

Hak Temelli Yaklaşımlar
Aktif Vatandaşlık ve Katılım Mekanizmaları
Savunuculuk ve Lobi
Yumuşak Güç

Eğitim

Eğitim Hakkı ve Eğitime Erişim
Yenilikçi Eğitim Metotları
Alternatif Eğitim Modelleri

Fellow'lara neler sağlıyoruz ?

Uluslararası

Tamamen uluslararası bir ortamda 10 ülkeden yüzlerce genç ile aynı anda fellow programına katılma fırsatı.

Ufuk Açıcı

Seçilen alanlarda sadece akademik bilgileri değil alandaki en güncel ve yenilikçi bilgilere fütüristik bir yaklaşım.

Tematik Uzmanlıklar

YSA’nın uzmanlaştığı 6 tematik alanda sürekli güncellenen ve dijital içeriklerle zenginleştirilmiş içerikler.

Çevrimiçi

7/24 istediğin yerden çevrimiçi olarak takip edebileceğin mail adresine haftalık olarak gönderilecek içerikler.

Microfunding

Program sonunda kendi girişimini kurmak isteyen fellowlarımıza yönelik mikro hibe imkânı.

Network

Eşsiz bir networkün bir parçası olmak ve dünyanın farklı ülkelerinden girişimci yüzlerce genç ve profesyonel ile tanışma olanağı.

Fellow Adaylarını Neler Bekliyor?

6 aylık süreçte fellow adayları kendilerine verilen bazı görevleri tamamlamalıdır. Tüm bu süreçler uzman isimler tarafından takip edilmekte ve fellow adaylarına mentörlük gerçekleştirilmektedir.

YUKARI