Gönüllü Ol
Bültene Abone Ol

Çalışma Alanlarımız

Youth Station Association temel 6 alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanların ve alt başlıklarının belirlenmesinde alanın uzman isimleri ile görüşme ve çalıştaylar yapılmış, her alanın gençler açısından en faydalı olacak yönleri hedef kazanımlar listesine eklenmiştir. Bu başlıklar hem YSA gönüllülerine hem de fellowlara yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde temel nokta olarak alınmakta ve etkinlik planlamaları bunlara göre yapılmaktadır.

YSA her türlü faaliyetini 4 türdeki etkinlik ve eylemlerle gerçekleştirir. Bunlar saha etkinlikleri, savunuculuk ve lobi faaliyetleri, rapor ve sunumlar ile staj hareketlilikleridir. Bu 4 türdeki eylemlerin tamamı aşağıda sayılan başlıklarda gerçekleştirilmektedir.

Gençlik Sağlığı

Bağımlılıklar
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Bulaşıcı Hastalıklar
Ruh Sağlığı
Beslenme ve Fiziksel Aktivite

Çevre ve Sürdürülebilirlik

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Sürdürülebilir Enerji ve Doğal Kaynaklar
Sürdürülebilir Şehirler ve Mobilite
Ekolojik Okuryazarlık

Kültür ve Yaratıcılık

Yaratıcı Platformlar
Kampanya Kurgulama ve Yönetimi
Kültürlerarası Etkileşim
Medya Okuryazarlığı
Yenilikçi Sanat

İş ve Girişimcilik

Girişimcilik 101
Start-up Habitatı ve Yenilikçi İş Fikirleri
Genç Girişimciler İçin Yol Haritası
Kariyer Planlama

Sosyal Katılım

Hak Temelli Yaklaşımlar
Aktif Vatandaşlık ve Katılım Mekanizmaları
Savunuculuk ve Lobi
Yumuşak Güç

Eğitim

Eğitim Hakkı ve Eğitime Erişim
Yenilikçi Eğitim Metotları
Alternatif Eğitim Modelleri

Bunlar dışında YSA’nın tüm gönüllülerine kazandırmayı hedeflediği bazı genel özellikler ve kabiliyetler de bulunmaktadır. Bunlar da şu şekildedir:

 • Değişen Dünya'da Büyük Veri
 • Sivil Topluma Giriş
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 • Dijital Araçlar- Mail Kültürü
 • Büyük Yapılarda Organizasyon Kültürü - Örnekler ve Uygulamalar
 • Girişim Kurma ve Örnek Girişimler
 • Medya Okuryazarlığı
 • Eleştirel Düşünce
 • Topluluk Önünde Konuşma
 • Giyim- Kuşam ve Adab-ı Muaşeret
 • Etkili İletişim ve Beden Dili
 • Grupla Çalışma Becerileri
 • Özgeçmiş ve Motivasyon Mektubu Hazırlama
 • Proje Yazma ve Yönetme
 • Kültürlerarası Görgü Kuralları
YUKARI